Projekty UE

Firma Bonus Systems Polska S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2